Veelgestelde vragen


Inschrijven taalkampen of andere (taal)activiteiten

Hoe geniet ik van kortingsvoordeel via mijn werkgever bij de inschrijving van een taalkamp - taalstage - taalvakantie?
Hoe schrijf ik in voor een taalstage met overnachten?
Kan ik samen inschrijven voor een taalkamp - taalstage - taalvakantie met mijn vriend(in), broer of zus?
Wat na mijn inschrijving voor een taalvakantie?
Hoe werkt de reservelijst?
Welke leerinhouden komen aan bod?
Hoe gebeurt de groepsverdeling tijdens de taalkampen - taalstages - taalvakanties?
Als ik op het moment van de taalstage nog net geen 11 jaar ben, kan ik dan toch al deelnemen aan taalstages voor 11-jarigen?
Als mijn 10-jarige zoon kiest voor een taalstage voor 10- tot 15-jarigen, kan hij dan in een groep van 15-jarigen terechtkomen?
Wie is de begeleiding tijdens de taalkampen - taalstages - taalvakanties?
Kunnen kinderen uit het BuO deelnemen?
Kunnen deelnemers met een fysieke beperking deelnemen?
Wat als mijn kind ziek wordt tijdens het taalkamp, de taalstage of taalvakantie?
Ontvang ik nog meer info eenmaal het taalkamp, de taalstage of taalvakantie nadert?
Kan ik inschrijven voor enkele dagen?
Wat is de uiterste inschrijvingsdatum voor de taalkampen - taalstages - taalvakanties?

Fiscale attesten, tegemoetkoming mutualiteit en andere voordeelkortingen

Ontvangt elke deelnemer automatisch het fiscaal attest?
Komen de taalkampen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming van de mutualiteiten?
Krijgen kinderen uit hetzelfde gezin korting voor de deelname aan de taalkampen -taalstages - taalvakanties?
Krijgen we korting indien we vroeg inschrijven voor de taalkampen - taalstages - taalvakanties?

Algemene vragen

Vanaf welke leeftijd kunnen kids deelnemen aan de taalkampen - taalstages - taalvakanties?
Welke gedragscode wordt gehanteerd tijdens de taalkampen?
Tot welke leeftijd kunnen tieners deelnemen aan de taalkampen - taalstages - taalvakanties?
Hoe kan ik zelf het taalniveau van mijn kind bepalen?
Kan mijn kind deelnemen aan de taalkampen - taalstages - taalvakanties als het medicatie dient te nemen?
Hoelang worden verloren voorwerpen bijgehouden?
Is mijn kind verzekerd tijdens de taalkampen - taalstages - taalvakanties?